Sarti Holidays

Novija kuća Sarti Holidays nalazi se u Sarti beach-u, na oko 50m od peščane plaže, na dvadesetak minuta lagane šetnje od centra. U ponudi su studiji za dve do četiri osobe u niskom prizemlju, prvom i drugom spratu. Svi imaju SAT TV, klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu i kablovski i bežični internet što ovu kuću čini najpouzdanijom po pitanju internet signala. Organizovana je zamena peškira i posteljina dva puta tokom boravka.

 

sarti-holidays-sarti-1
sarti-holidays-sarti-2
sarti-holidays-sarti-3
sarti-holidays-sarti-4
sarti-holidays-sarti-5
sarti-holidays-sarti-6
sarti-holidays-sarti-7
sarti-holidays-sarti-8
sarti-holidays-sarti-9
sarti-holidays-sarti-10
sarti-holidays-sarti-11
sarti-holidays-sarti-12
sarti-holidays-sarti-13
sarti-holidays-sarti-14
sarti-holidays-sarti-15
sarti-holidays-sarti-16
sarti-holidays-sarti-17
previous arrow
next arrow
sarti-holidays-sarti-1
sarti-holidays-sarti-2
sarti-holidays-sarti-3
sarti-holidays-sarti-4
sarti-holidays-sarti-5
sarti-holidays-sarti-6
sarti-holidays-sarti-7
sarti-holidays-sarti-8
sarti-holidays-sarti-9
sarti-holidays-sarti-10
sarti-holidays-sarti-11
sarti-holidays-sarti-12
sarti-holidays-sarti-13
sarti-holidays-sarti-14
sarti-holidays-sarti-15
sarti-holidays-sarti-16
sarti-holidays-sarti-17
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Cenovnik

PROGRAM PUTOVANJA ZA NAJAM APARTMANA:
POČETAK ARANŽMANA: aranžman počinje datumom ugovorenim u agenciji organizatora ili agenta posrednika u prodaji. Smeštaj u studije/apartmane prvog dana najranije od 15.00 h po grčkom vremenu.
ZAVRŠETAK ARANŽMANA: aranžman se završava datumom ugovorenim u agenciji organizatora ili agenta posrednika u prodaji. Napuštanje smeštaja najkasnije do 09.00 h po grčkom vremenu.
PROGRAM PUTOVANJA ZA AUTOBUSKI PREVOZ:
POLAZAK: autobus polazi dan ranije prema odabranom datumu iz tabele. Dolazak na destinaciju. Smeštaj u studije/apartmane najranije od 15.00 h po grčkom vremenu.
POVRATAK: napuštanje smeštajnih jedinica do 09.00h po grčkom vremenu. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Predviđen polazak autobusa u poslepodnevnim časovima (tačna satnica istaknuta na oglasnim tablama u svakoj vili na dan smene). Noćna vožnja uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u jutarnjim satima na mesto polaska.
OPŠTE NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne može donositi sud o valjanosti putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim
režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti uskrate ulazak putniku na teritoriju EU. Za ulazak u zemlje EU
neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja.
Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama,novcu i stvarima na polasku, tokom putovanja i za vreme boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije
(krađe,gubitka..) već je to u isklljučivoj nadležnosti policijskih organa, kojima se u tom slučaju treba odmah obratiti.
U studije ili apartmane se ulazi prvog dana boravka najranije od 15:00h (po lokalnom vremenu), a studiji i apartmani se napuštaju poslednjeg dana boravka najkasnije do
09:00h (po lokalnom vremenu).
Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile
aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Putnici ulaze u očišćenu i spremljenu smeštajnu jedinicu, gost je dužan da proveri inventar i o eventualnim nedostacima obavesti predstaavnika agencije ili vlasnika objekta. Sastavni deo inventara je posteljina, ali ne i toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje čistoće ili pranja posuđa. Gosti su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni iste, izbacuju đubre i poštuju kućni red. U svim apartmanima i studijima postoji osnovni kuhinjski pribor i oprema, ali ne i toalet papir i sredstva za higijenu. Posteljina i peškiri (ukoliko ih ima u vili) se menjaju na pet dana. Preporuka agencije je da ponesete svoje peškire. U slučaju eventualne štete od strane putnika, putnik je dužan da odmah obavesti predstavnika i nadoknadi štetu koju je počinio. Putnik je dužan da studio/apartman ostavi u stanju u kom ga je zatekao (oprai sudovi, izbačeno đubre i sav inventar na broju). Biranje spratnosti, pogleda ili broja sobe nije moguće, osim kada u programu nije drugačije
navedeno.
U opisima smeštaja jasno je naznačeno da li smeštajni objekti imaju WiFi. Ukoliko objekat ima WiFi to ne podrazumeva i dostupnost mreže u sobama, već se ruter nalazi
najčešće u zajedničkim prostorijama (prijemni deo, recepcioni deo). Takođe, WiFi je uglavnom slab, trpi veliki broj korisnika, pa je za očekivati slab protok. Takođe, agencija
ne preuzima odgovornost u slučaju nestanka interneta u nekoj od smena tokom sezone usled bilo kojih okolnosti (kvarovi, prekid ugovora sa provajderom od strane vlasnika
i obrnuto i slično). WiFi nije obavezan deo opreme u apartmanima i studijima.
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencija.
Predstavnik agencije na dan dolaska zbog prijema organizovane grupe ne sačekuje putnike koji koriste sopstveni prevoz radi smeštanja u ugovorene objekte. Putnici se smeštaju sami, na osnovu uputstava dobijenih u agenciji (osim u slučaju nemogućnosti da pronađu objekat i kada treba da kontaktiraju predstavnika telefonom).
Minimalan broj putnika za organizaciju kod autobuskog prevoza je 45. Agencija zadržava pravo korekcije cene, izmene programa ili otkaza putovanja u slučaju manjeg broja
prijavljenih putnika, pod uslovom da putnik bude obavešten o istom najmanje 5 dana pre započinjanja putovanja. Dozvoljena količina prtljaga u autobusu je 1 kofer do 23kg.
Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: vreme uplate aranžmana kao i starost putnika (stara lica ili porodice sa decom). Organizator putovanja ne garantuje poziciju sedišta u autobusu ukoliko to nije predviđeno i uplaćeno prema cenovniku kao mogućnost dodatne usluge i doplate. Organizator putovanja će putnicima odrediti bilo koje sedište i sprat u autobusu, bez obzira na eventualno usmeno date napomene. Naknadne izmene nisu moguce. Putnik će prihvatiti sedište koje mu agencija dodeli. Broj putnika po smenama može se značajno razlikovati. Organizator se ne obavezuje da će prevoz u povratku izvršiti istim prevoznim sredstvom i na istim sedištima kao u odlasku. U slučaju nedovoljnog broja prijavljanih putnika agencija zadržava pravo da pojedine polaske organizuje u saradnji sa drugom agencijom ili manjim prevoznim sredstvom od autobusa. Prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta nije obaveza Organizatora putovanja. Autobus po dolasku u letovalište staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Putnici su dužni svoj prtljag preneti do smeštaja.

Maloletna lica koja putuju samostalno ili sa pratiocima, za izlazak iz države neophodna je saglasnost oba roditelja roditelja koji ne putuje sa maloletnim licem) da pomenuto
lice može preći granicu samostalno ili sa punoletnim pratiocem, overena kod notara.
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
MOLIMO VAS DA PAZLJIVO PROCITATE NAPOMENE, JER SU ONE SASTAVNI DEO OVOG PROGRAMA PUTOVANJA.
AGENCIJA NE MOŽE SNOSITI ODGOVORNOST ZA PRIMENU SANITARNO-EPIDEMIOLOŠKIH MERA, JER ISTE JEDINO ZAVISE I NADLEŽNOST SU ZEMLJE U KOJU PUTUJETE.
MOLIMO VAS DA MERE POŠTUJETE PRVENSTVENO ZBOG LIČNE BEZBEDNOSTI.
VAZNO: Ovaj program putovanja sacinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, sto znaci da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, moze doci do promena, na koje organizator putovanja ne moze uticati, a koje se ticu raspolozivosti smestajnih kapaciteta, nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, vazecih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. sto molimo da imate u vidu. U slucaju napred navedenog, organizator putovanja zadrzava pravo promene smestajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajuci uvidu specificnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su vazeci u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredisnim destinacijama, te da te uslove striktno postuje, kao i da sledi propisana pravila ponasanja i uputstva nadleznih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogucnosti da predvidjena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica krsenja obvezujucih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice.
S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na granicnim prelazima kao i na mogucnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne moze garantovati predvidjenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razlogzadrzava pravo promene rute putovanja (granicni prelaz ili pak zemlja tranzita moze biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadrzaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kasnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogucnosti da utice.
Organizator putovanja i programa je turistička agencija SANI TRADE & TOURS, licenca kategorije A, OTP 161/2021 od 10.11.2021.
Uz ovaj program važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA agencije SANI TRADE & TOURS, koje je organizator uručio putniku.
U slučaju promena na monetarnom tržištu, agencija zadržava pravo na korekciju cene.
Sastavni deo ovog programa i cenovnika su Opšti uslovi Organizatora putovanja Sani Trade & Tours D.o.o. od 01.10.2021.godine.
Organizator putovanja je turistička agencija „Sani Trade & Tours,“ licenca kategorije A, OTP 161/2021 od 10.11.2021.godine . Sani Trade & Tours osigurana je Polisom osiguranja od
odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku, br. POLISE: IM-0008720, osiguravača GLOBOS OSIGURANJE a.d.o.Beograd,
Bulevar Mihajla Pupina 165d, e-mail: office@globos.rs, tel: +381112020444. Polisa važi od 01.10.2021 – 01.10.2022. godine.

Cenovnik autobuskog prevoza sa programom putovanja br.1/1 od 10.11.2021.

PROGRAM ZA AUTOBUSKI PREVOZ
DESTINACIJE: JERISOS

AUTOBUSKI PREVOZ:
Organizovan je kvalitetnim visokopodnim ili spratnim autobusima,CA,audio-video oprema,tako da garantuje isti kvalitet svakog sedišta.
PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan – autobus polazi dan ranije, prema odabranom datumu iz cenovnika smeštaja za Vilu Avramidis, Jotis, Mixanikus,Bloom Garden, Melima i iz gradova i mesta polazaka.
2-11 dan – dolazak u letovalište u ranim popodnevnim satima. Smeštaj i boravak u letovalištu. Smeštaj nije moguć pre 15h (po grčkom vremenu).
12 dan – napuštanje smeštajnih jedinica do 09.00h (po grčkom vremenu). Slobodno vreme do polaska za Srbiju.
Polazak autobusa iz Jerisosa je u popodnevnim časovima (u skladu sa Zakonom o saobraćaju). O tačnom vremenu polaska putnici će biti blagovremeno obavešteni na dan povratka od strane agencijskih predstavnika. Noćna vožnja uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.
13 dan – dolazak u jutarnjim satima na mesto polaska. Kraj programa.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.
GOTOVINOM: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana do pred put.
PLATNIM KARTICAMA: isti uslovi kao za gotovinu.
U slučaju promene na monetarnom tržištu robe i usluga, organizator zadržava pravo promene cene prevoza.

OPŠTE NAPOMENE:
Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume početka smena. Polazak iz letovališta je poslednjeg dana smene (po lokalnom vremenu). O udobnom i bezbednom putovanju brinu dva vozača i pratilac grupe. U slučaju kašnjenja ili ne dolaska putnika na mesto polaska ili povratka autobusa, agencija ne preuzima odgovornost. Raspored sedenja pravi agecija uzimajući u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), osobe sa posebnim potrebama kao i vreme uplate aranžmana. S obzirom da se broj putnika (pa i autobusa) u smenama razlikuje Organizator nije u mogućnosti da ponudi izbor određenog sedišta sa brojem. Iz istog razloga se Organizator ne obavezuje da prevoz u povratku izvrši istim autobusom i na istim sedištima kao u odlasku.
Putnik je dužan da prihvati bilo koje sedište, koje mu je agencija dodelila. U autobusu je zabranjeno konzumiranje alkohola, pušenje, WC nije u upotrebi (u slučaju ne poštovanja ovih odredbi, pratilac ima pravo da uskrati dalji prevoz putnika). Količina prtljaga je do 25kg ličnog prtljaga (maksimalno 2 komada prtljaga), po osobi. U slučaju većeg broja prtljaga, prevoznik ili Organizator putovanja neće primiti višak prtljaga, kao ni drugu robu koja nije za ličnu upotrebu. Raznošenje prtljaga nije obaveza vozača autobusa niti predstavnika u letovalištu. Autobus po dolasku u letovalište staje kod smeštajnih objekata što je bliže moguće. Putovanje od Beograda obično traje 14-15 sati, uz više pauza za odmor i četiri granične procedure, gde je moguće zadržavanje nepredvidive dužine trajanja. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim
prelazima veća od uobičajene, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne pravi ili skrati predviđene pauze (uključujući i free shop). Uplatom prevoza smatra se da je putnik pročitao
navedene napomene i da prihvata sve navedeno, bez prava na naknadni prigovor i žalbu.
Cena prevoza se ne menja u slučaju povezivanja dve i više smena.
Minimalan broj putnika za organizaciju prevoza je 45. Ukoliko ima manji broj prijavljenih putnika od 45, Organizator putovanja ima pravo da po potrebi angažuje bilo kog drugog prevoznika za svoje potrebe, a da o tome ne obavesti svoje
partnerske agencije i putnike. U sučaju kvara autobusa tokom trajanja putovanja, koji se ne može otkloniti u roku od 2h, Organizator putovanja će obezbediti drugi autobus u najkraćem mogućem roku. Agencija zadržava pravo korekcije cene, izmene
programa ili otkaza putovanja u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, pod uslovom da putnik bude obavešten o istom najmanje 5 dana pre započinjanja putovanja.
Zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama ili zaustavnoj traci autoputa zbog ukrcaja putnika. Vremena polaska su okvirna i zavise od predviđenih pauza i usputnih stajanja ili nepredviđenih okolnosti na putu u toku putovanja.
TOKOM SEZONE MOGUĆA JE PROMENA MESTA I VREMENA POLASKA/ODLASKA.
Putnik je dužan da se lično informiše u agenciji o mestu i vremenu polaska, jedan dan pred put. Putnik je u obavezi da na dogovorenom mestu polaska bude 30 minuta pre ugovorenog vremena polaska.
VIZNI REŽIM:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne može donositi sud o valjanosti putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u
slučaju da pogranične vlasti uskrate ulazak putniku na teritoriju EU. Za ulazak u zemlje EU neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. PLF FORMULAR, ZELENI SERTIFIKAT, PCR TEST, PUTNIK JE DUŽAN DA SE REDOVNO I SAM INFORMIŠE I PRIBAVLJA SVE DOKUMENTE I ODGOVARA ZA NJIHOVU TAČNOST.
UPOZORENJE:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku,tokom putovanja i za vreme boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe,gubitka..), već je to
u isklljučivoj nadležnosti policijskih organa, kojima se u tom slučaju treba odmah obratiti.
MALOLETNI PUTNICI:
Koji putuju samostalno ili sa pratiocima, za izlazak iz države neophodna je saglasnost oba roditelja (roditelja koji ne putuje sa maloletnim licem) da pomenuto lice može preći granicu samostalno ili sa punoletnim pratiocem, overena kod notara.
MEDJUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:
Medjunarodno zdravstveno osiguranje se preporučuje sa dodatkom za Covid.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja T.A. “Sani Trade & Tours“ doo od 01.10.2021., licenca kategorije A, OTP BR.
161/2021.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
GOTOVINOM – uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
PLATNIM KARTICAMA (Dina, Visa, Master, Maestro) – isti uslovi kao za gotovinu.
Plaćanjem preko računa, uz profakturu izdatu od strane agencije – isti uslovi kao za gotovinu.
KREDITNIM KARTICAMA (Banca Intesa – Visa, Master, American Express) – uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak na 6 mesečnih rata do 15.10.2022.
Započeti način plaćanja se ne može naknadno menjati.

MEDJUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:
Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje se preporučuje sa dodatkom za Covid. Za više informacija možete kontaktirati agenciju.