Platanici beach

Platanici plaza u blizini Sartija